Chi tiết sản phẩm

Mô hình máy bay chiến đấu SU 33
Danh mục:
Giá: 1,800,000 VNĐ
Chi tiết sản phẩm

- Tỉ lệ: 1:72

- Chất liệu: hợp kim

- Chiều dài: 31cm

- Sải cánh: 20cm

- Logo và số hiệu theo yêu cầu của khách hàng.

- Đóng gói hộp quà tặng cao cấp.

Sản phẩm khác

Giá: 1,250,000 VNĐ
xem
Giá: 3,250,000 VNĐ
xem
Giá: 310,000 VNĐ
xem
Giá: 2,890,000 VNĐ
xem
Giá: 3,650,000 VNĐ
xem
Giá: 3,650,000 VNĐ
xem
Giá: 1,650,000 VNĐ
xem
Giá: 1,350,000 VNĐ
xem
Giá: 560,000 VNĐ
xem
Giá: 1,590,000 VNĐ
xem
Giá: 3,150,000 VNĐ
xem
Giá: 820,000 VNĐ
xem
Giá: 680,000 VNĐ
xem
Giá: 850,000 VNĐ
xem
Giá: 850,000 VNĐ
xem
Giá: 3,980,000 VNĐ
xem
Giá: 1,290,000 VNĐ
xem
Giá: 180,000 VNĐ
xem
Giá: 2,290,000 VNĐ
xem
Giá: 3,190,000 VNĐ
xem
Giá: 5,580,000 VNĐ
xem
Giá: 3,980,000 VNĐ
xem
Giá: 2,222,000 VNĐ
xem
Giá: 1,920,000 VNĐ
xem
Giá: 1,920,000 VNĐ
xem
Giá: 1,380,000 VNĐ
xem
Giá: 1,280,000 VNĐ
xem
Giá: 1,280,000 VNĐ
xem
Giá: 1,490,000 VNĐ
xem
Giá: 1,490,000 VNĐ
xem
Giá: 1,490,000 VNĐ
xem
Giá: 1,490,000 VNĐ
xem
Giá: 1,190,000 VNĐ
xem
Giá: 1,190,000 VNĐ
xem
Giá: 2,220,000 VNĐ
xem
Giá: 850,000 VNĐ
xem
Giá: 2,100,000 VNĐ
xem
Giá: 1,290,000 VNĐ
xem
Giá: 2,222,000 VNĐ
xem
Giá: 2,222,000 VNĐ
xem
Giá: 2,690,000 VNĐ
xem
Giá: 5,280,000 VNĐ
xem
Giá: 1,680,000 VNĐ
xem
Giá: 2,222,000 VNĐ
xem
Giá: 1,348,000 VNĐ
xem
Giá: 1,388,000 VNĐ
xem